<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1111534432861067&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Wyjątkowy bonus od depozytu dla klientów ForexVox

Wykonaj trzy proste kroki, aby dostać bonus

steps 1

Minimalny depozyt
50 USD

Wpłać jednorazowo
na konto 50 USD

step 2

Skontaktuj się z nami
przez E-mail

Aby uzyskać bonus, należy wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na adres support@forexvox.com.

Steps 3

Rozpocznij
handel

Rozpocznij handel po uzyskaniu bonusu

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA BONUSU DEPOZYTOWEGO

 1. Depozytowy Bonus (zwany dalej Bonusem) jest bonusem od depozytu, który jest wartością procentową zdeponowanej kwoty i może być uzyskany, gdy klient wpłaci pieniądze na konto, za pomocą swojej Strefy Klienta.
 2. Wysokość bonusu wynosi 30%.
 3. Minimalna kwota depozytu, jaką Klient musi wpłacić, aby otrzymać bonus, wynosi 50 USD. Depozyt powinien być jednorazową wpłatą w wysokości 50 USD.
 4. Bonus nie zostanie dodany do depozytów z przelewów wewnętrznych ani do depozytów z konkursów/promocji Firmy.
 5. Skontaktuj się z support@forexvox.com i potwierdź, że chcesz zastosować bonus na swoim koncie.
 6. Maksymalna wysokość bonusu, jaką klient może uzyskać za jeden depozyt, wynosi 5 000 USD. Całkowita kwota, jaką klient może otrzymać w okresie handlowym, wynosi 5 000 USD.  
 7. Środki z bonusu zostaną dodane do środków na koncie. Środki bonusowe nie mogą być wypłacane, będą one anulowane z danego konta, gdy kapitał własny będzie niższy niż łączna kwota wszystkich dostępnych bonusów.
 8. W przypadku, gdy klient ma aktywne bonusy na swoim koncie, wszystkie środki klienta są odpowiednio podzielone na dwie części: środki własne klienta i środki bonusowe. Środki własne klienta składają się z jego depozytów i wypłat (z wyłączeniem bonusów) oraz zysku, który otrzymuje podczas handlu przy użyciu tych środków. Środki własne klienta mogą być wykorzystywane w handlu bez żadnych ograniczeń. 
 9. Klient ma 60 dni na handel z wymaganym obrotem, po 60 dniach bonus jest automatycznie anulowany z danego konta.
 10. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek podejrzanej aktywności na koncie bonusowym Firma może unieważnić Bonus.
 11. Firma ma prawo do zmiany zasad i warunków promocji bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.
 12. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia techniczne i/lub przerwy w połączeniu internetowym występujące po stronie klienta i osób trzecich, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na udział klienta w promocji.
 13. Obowiązują wszystkie zasady i warunki