<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1111534432861067&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Wyjątkowy zmienny bonus od depozytu dla klientów MarketsVox

Wykonaj trzy proste kroki i uzyskaj swój bonus

steps 1

Minimalny depozyt
100 USD

Zasil swoje konto jednorazową wpłatą w wysokości 100 USD

step 2

Skontaktuj się z nami
drogą mailową

Skontaktuj się z nami za pomocą support@MarketsVox.com z prośbą o bonus

Steps 3

Zacznij
handel

Zacznij handlować po uzyskaniu bonusu

ZASADY DOTYCZĄCE ZMIENNEGO BONUSU

 1. Zmienny Bonus (zwany dalej Bonusem) jest bonusem od depozytu, który można otrzymać, gdy klient zdeponuje swoje konto za pomocą Strefy Klienta.
 2. Wielkość bonusu wynosi 20%.  
 3. Minimalny depozyt dla klienta, aby otrzymać bonus, wynosi 100 USD.
 4. Bonus nie zostanie dodany do depozytów z transferów wewnętrznych ani do depozytów z konkursów/promocji Firmy.
 5.  Skontaktuj się z support@MarketsVox.com z prośbą o zastosowanie bonusu do konta, które zasiliłeś.
 6. Maksymalna wartość Bonusu, jaką może uzyskać klient, wynosi 500 USD. Klient ma prawo do uzyskania kilku Bonusów dla różnych wpłat, do łącznej kwoty 500 USD ze wszystkich uzyskanych Bonusów zmiennych, zgodnie z Regulaminem.
 7. Środki bonusowe zostaną dodane do środków na koncie. Środki bonusowe mogą być wykorzystane podczas "drawdown".
 8. Gdy na koncie jest aktywny Bonus, środki własne Klienta są dostępne do wypłaty, jednak jeśli którakolwiek część środków własnych Klienta lub zysku z handlu środkami własnymi Klienta i środkami bonusowymi zostanie wypłacona po odebraniu Bonusu, Bonus zostanie anulowany.  
 9. Klient ma 60 dni na wykorzystanie bonusu, po 60 dniach bonus jest automatycznie anulowany z konta.
 10. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek podejrzanej aktywności na koncie bonusowym Firma może unieważnić Bonus.
 11. Firma ma prawo do zmiany zasad i warunków promocji bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.
 12. Handel z wykorzystaniem środków bonusowych będzie wiązał się ze zwykłym wynagrodzeniem wypłacanym na rzecz Brokera Wprowadzającego, który polecił Klienta, jeżeli taki istnieje.
 13. Klient może wykorzystać Bonus tylko na jednym koncie handlowym.
 14. Bonus nie może zostać wypłacony.  
 15. Obowiązują wszystkie zasady i warunki