<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1111534432861067&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Giao dịch Dầu

Giao dịch Dầu thông qua MarketsVox cho phép bạn giao dịch các biến động giá của thị trường dầu toàn cầu cung cấp năng lượng cho thế giới.

Khi giao dịch Dầu CFD, bạn không thực sự mua hoặc bán dầu, tuy nhiên, bạn vẫn có thể hưởng lợi từ biến động giá của thị trường cơ sở.

Nếu giá dầu tăng do nhu cầu tăng trên toàn thế giới, thì giá CFD dầu cũng sẽ tăng theo. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu nhu cầu về dầu giảm và kết quả là giá dầu toàn cầu giảm. Điều này cũng sẽ được thể hiện trong giá của CFD Dầu.

1st-560-OIL

Tại sao lại giao dịch Dầu?

  • Chênh lệch cạnh tranh
  • Hưởng lợi từ đòn bẩy CFDs
  • Thực hiện dễ dàng trên MT5
chart

Lời khuyên khi giao dịch dầu

  • Dầu được tính bằng đô la Mỹ
  • 1 lô dầu CFD là 1000 thùng
  • Giá dầu có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm sản xuất chúng
  • WTI là loại dầu được giao dịch nhiều nhất và thường đại diện cho giá dầu ở Mỹ
  • Brent là loại dầu được giao dịch nhiều thứ hai, và đại diện cho giá dầu ở Biển Bắc

Example
Oil

If you were to buy oil at a price of $55 and then there was a shortage of oil around the world which in turn increased the price to $58 dollars, you would have made $3.

If you had bought 1 CFD lot, and made $3 on the price movement, this would result in a profit of $3000. However, in turn, if oil was to fall from $55 down to $54 because there was an increase in supply around the world, you would have lost $1 on the trade which in turn would be a loss of $1000.