<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1111534432861067&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kim loại quý là gì?

Khi giao dịch Vàng và Bạc, bạn đang giao dịch hai trong số các hình thức tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất. Những thị trường này là những nguyên liệu thô vật chất được tạo ra bởi trái đất.

Khi giao dịch với MarketsVox, bạn có thể giao dịch theo giá toàn cầu của cả Vàng và Bạc. Tuy nhiên, khi bạn đang giao dịch CFD, bạn không thực sự mua hoặc bán kim loại, thay vào đó bạn có thể hưởng lợi từ sự biến động giá toàn cầu. Điều này cho phép bạn thu lợi nhuận cho dù giá tăng hay giảm.

Các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào các giao dịch kim loại quý để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, để phòng ngừa cơ hội hoặc như một nơi trú ẩn an toàn. Giao dịch hàng hóa giao ngay với tư cách là một loại tài sản thường diễn ra trong một danh mục đầu tư lớn hơn, cân bằng tốt. Giao dịch kim loại giao ngay tạo ra cơ hội phòng ngừa rủi ro trong mọi thị trường thanh khoản, cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc nhiều hơn với rủi ro hạn chế. Kim loại giao ngay được một số người coi là nơi trú ẩn an toàn.
METALS picture

Tại sao phải giao dịch kim loại quý?

  • Dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu
  • Chênh lệch thấp
  • Thanh khoản sâu
  • Lợi nhuận thấp
metals picture

Mẹo về kim loại quý

  • Vàng và Bạc được giao dịch bằng ounce
  • Chúng có thể được định giá bằng nhiều loại tiền tệ
  • Vàng thường được gọi là XAU
  • Bạc thường được gọi là XAG

Ví dụ 1

XAUUSD

Nếu bạn giao dịch Vàng và bạn mua ở mức 1800 đô la và nếu giá tăng lên 1825 đô la, bạn sẽ kiếm được 25 đô la theo giá Vàng.


Nếu bạn mua 1 CFD lô Vàng, điều này sẽ dẫn đến lợi nhuận là $ 2500. Tuy nhiên, nếu giá giảm $ 15 và bạn đã mua nó, bạn sẽ lỗ $ 1500.

Ví dụ 2

XAGUSD

Nếu bạn giao dịch Bạc và mua ở mức giá 22 đô la và nếu giá tăng từ 1 đô la lên 23 đô la, bạn sẽ kiếm được 1 đô la từ giao dịch.


Nếu bạn đã mua 1 CFD lô Bạc và giá tăng thêm 1 đô la, thì bạn sẽ kiếm được 5000 đô la. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 19,50 đô la thì bạn sẽ lỗ 2500 đô la.