<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1111534432861067&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Người quản lý nhiều tài khoản (MAM)

PICTURE (3)

Giao dịch và quản lý nhiều tài khoản thông qua công nghệ tiên tiến của chúng tôi


Trình quản lý nhiều tài khoản là gì?

Trình quản lý nhiều tài khoản (MAM) chỉ đơn giản là một cách để quản lý nhiều tài khoản thông qua một tài khoản. Nó cho phép người quản lý đặt nhiều lệnh thông qua một hệ thống sẽ được đẩy tự động đến các tài khoản mà họ quản lý.

Các tính năng của Trình quản lý nhiều tài khoản

MarketsVox sử dụng phần mềm MetaFX MAM hiện đại để hỗ trợ các nhà quản lý tiền với tất cả các yêu cầu của họ. Đây là giải pháp lý tưởng để quản lý đồng thời nhiều tài khoản. Nó bao gồm nhiều tính năng bao gồm:

Notebook
  • Nhiều loại phân bổ như theo vốn chủ sở hữu, số dư, tỷ lệ phần trăm hoặc theo lô.
  • Thêm và xóa tài khoản trong thời gian thực mà không cần đóng vị trí.
  • Thay đổi phân bổ bất kỳ lúc nào mà không có hạn chế.
  • Tất cả cài đặt hoa hồng, đánh dấu và chia sẻ lợi nhuận đều có sẵn.
  • Thực hiện giao dịch đơn giản như sử dụng thiết bị đầu cuối MT5 thông thường.
  • Tất cả các phân bổ và báo cáo là trong thời gian thực.
  • Nền tảng MetaFX MAM Manager khả dụng cho tất cả các nhà quản lý tiền tệ.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng MarketsVox MAM để quản lý tiền thay mặt cho khách hàng của họ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xem MAM của chúng tôi hoạt động như thế nào.

Vector